Aktivní bezdrátová elektroosmóza je využitelná pro všechny druhy stavebně propojených konstrukcí z vodivého materiálu. Její účinnost je však o 20 % nižší než účinnost mírné drátové elektroosmózy, přesto tak dosahuje asi 70 %. Životnost je 70 let.

  • dlouhodobá záruka odvlhčení zdiva
  • provozní náklady
  • ekologická technologie
  • bez mechanických zásahů
  • spolehlivá metoda
  • využitelná tam, kde nelze sanovat mechanicky nebo chemicky (památky)
  • vyšší pořizovací náklady
  • odvlhčení probíhá ve fázích

Při tomto typu sanace musíte počítat s provozními náklady. Na rozdíl od jiných metod nezaplatíte jen za instalaci, ale budete platit také ročně za spotřebu elektřiny. Hodí se také do menších prostor. Metoda funguje za pomoci zemnící katody a antikorozních antén. Ty se vkládají přímo do zdiva, kam se vvyfrézuje drážka a vyvrtají se otvory pro elektrody asi do ⅔ tloušťky zdiva. Odvlhčení zdí pak probíhá ve fázích. Metodu odvlhčení lze použít v jakkoli tlusté zdi. Tento efekt si můžete představit jako kruhy vznikající na hladině vody při vhození oblázku. Instalace je jednoduchá, vyžaduje si však profesionální přístup. Při instalaci nedochází k žádným stavebním zásahům do budovy. Jde o ekologickou metodu odstraňování vlhkosti.

(Ne)výhody aktivní elektroosmózy

Tato metoda vyřeší potíže s vlhkostí a v jednom jediném kroku. Instalace elektroosmózy nahradí svislou i vodorovnou izolaci. Bohužel však nefunguje jako izolace proti tlakové vodě. Nezabrání tak průsaku vlhkosti, která zatéká přímo na zeď z dešťových svodů nebo z kanalizace.

Při metodě však není potřeba nic kopat nebo řezat do zdí. Nemůže tak dojít k narušení statiky budovy ani k jinému vzniku škod na domě. Další výhodou je fakt, že tento systém lze nainstalovat kdykoli v roce, nezáleží na teplotě. Nevýhodou se však jeví nutnost platit za spotřebovanou elektřinu, jejíž cena se neustále zvyšuje.

Průběh sanace aktivní elektroosmózou

Po vyfrézování drážky se, jak již bylo řečeno, instalují elektrody s vodičem. Poté se zadělají speciální maltou, která je elektrovodivá. Elektrody je třeba instalovat do předepsaných vzdáleností asi 30 centimetrů nad úroveň podlahdy. Vzájemně se spolu vodivě propojují. Vzniklé vodivé pole pak brání kapilárnímu vzlínání vody.

Vodiče jsou napojené na řídící systém, ten je pochopitelně vyrobený v provedení do vlhkého prostředí. Právě tento systém reguluje množství proudu, který okruhem proudí. Jeho množství vyhodnocuje podle úrovně vlhkosti. Roční náklady na tento systém jsou zanedbatelné.

Zajímavosti

Elektroosmóza je jako taková známá od počátku 19. století. K vysoušení zdiva se používá od poloviny minulého století. Dnes jde o metodu využívanou pro sanaci po celém světě. Neustále je metodicky i materiálově zdokonalována.

Proč si pozvat odborné pracovníky

Elektroosmóza není lepidlo v tubě s návodem k použití ani nějaký tmel, který lze jednoduše nastříkat do prázdného prostoru ve zdi. Ostatně ani chemické metody sanace není ideální provádět svépomocí. Jde o stavební technologii, kterou musí dělat odborní vyškolení pracovníci.