Že je zeď vlhká lze poznat jednoduše. Pohledem nebo dotykem. Někdy se vlhkost na pohled a dotek projeví až po nějakém čase. V tomto článku se zaměříme na to jak změřit vlhkost zdiva.

 

Plíseň sužuje hlavně starší stavení

S vlhkostí zdí se velmi často setkáváme zejména u starších objektů. Příčiny plísní mohou být různé. Někdy jde o vzlínající vlhkost, kterou způsobuje nedostatečná izolace objektu, jindy může být na vině vlhkost způsobená srážením vodních par na stěnách.

Vlhkost zdím pochopitelně vůbec nesvědčí. A není dobrá ani pro naše zdraví. Ve vlhkém prostředí se totiž snadno množí houby nebo plísně. A to není vhodné pro samotný dům a už vůbec ne pro zdravotní stav jeho obyvatel. Z toho důvodu je vždy vhodné vlhkost zdiva kontrolovat. Pouhým okem to však nestačí. Jak změřit vlhkost zdiva?

Chemické injektáže

Metody pro měření vlhkosti zdiva

Pro měření vlhkosti zdí existuje hned několik metod. Jde o metody přímé a nepřímé. Jak změřit vlhkost zdiva přímou metodou? Jde o metodu, při které je voda ze zdi odstraněná a následně se vyhodnotí množství v odebraném vzorku zdiva. Je však nutné mít na paměti, že vzorky materiálu ze zdi se musí odebírat po odstranění omítky v jedné ose ve třech výškách a třech hloubkách. Vždy jde o 0 až 2 cm, 2 až 4 cm a 5 a více cm v každé výšce. Vzorky se pak zkoumají v laboratoři. Specialisté zvážením a vysušením zjistí úbytek hmotností a na základě toho stanoví hodnotu vlhkosti udávanou v hmotnostních procentech.

Nyní si tedy povíme, jak změřit vlhkost zdiva nepřímou metodou. Ta spočívá v pozorování hodnot, které mají vazbu na obsah vody v materiálu. Například pohlcování vysokofrekvenčního záření, elektrická vodivost nebo šíření ultrazvukových vln. To je však jen jedna z nepřímých metod. Existují ještě další způsoby jak změřit vlhkost zdiva nepřímými metodami. Jde o takzvané chemické metody. Ty spočívají v posouzení reakce vody s cehmickým činidlem ve vzorku materiálu.

V praxi se velmi často obě tyto metody kombinují v závislosti na konkrétním materiálu a dalších vlivech.

 

Jak změřit vlhkost zdiva svépomocí

Pokud si chcete vlhkost zdiva změřit u vás doma zcela orientačně, klidně můžete. Zvládnete to sami za pomoci váhy, trouby a vrtačky. Připravte si vrtačku s příklepem a vrtákem o délce 8-12 mm, dále váhu, která dokáže vážit již od jednoho gramu a troubu. Je jedno, jestli je elektrický nebo plynová, mikrovlnná trouba však nestačí.

V místě, kde je zeď vlhká odvrtejte omítku. Stačí udělat vrt o délce 5 – 15 cm. Vyvrtané zdivo nasypte na lopatku. Pokud jste v nadzemních částech budovy, je ideální vrtat 10 centimetrů nad podlahou. Ve sklepních prostorách pak asi uprostřed zdi. Následně vyvrtané zdivo vložte na ohnivzdornou misku a navažte 20 gramů vlhkého zdiva. Váha opravdu musí vážit zcela přesně, jelikož i sebemenší nepřesnost zkreslí konečný výsledek. Nyní je čas vložit misku se zdivem do trouby předehřáté na 120 stupňů. Troubu poté zavřete a vypečte vyvrtané zdivo. Po 15 minutách misku vyndejte a nechte vychladnout. Nyní je opět na řadě váhá.  Stejně jako předtím, čím přesnější vážení bude, tím přesnější bude konečný výsledek měření.

 

Nyní už je čas na počítání. Základní vzorec pro výpočet váhové vlhkosti zdiva:

 

původní váha vlhkého zdiva- váha vysušeného zdiva/ původní váha vlhkého zdiva. To vše vynásobte 100.

 

Výsledek vyjde v procentech váhové vlhkosti. Jestliže je váhová vlhkost vyšší než udávaná norma, je třeba hledat odbornou pomoc.

 

Na co si dát při měření pozor

Nejen, že je třeba opravdu správně vážit. Vhodné je provést současně rovnou dvě měření ze stejného místa pro přesnější obraz o výši vlhkosti. A je třeba myslet také na to, že ve zdivu se mohou objevovat solné kapsy. Ty pak pochopitelně celý výsledek měření zkreslují. Jestliže je tedy naměřené hodnota opravdu vysoká, zksute zopakovat vrtání asi 30 cm od původního vrtu. Jestliže je druhý vzorek v pořádku, je zeď suchá a výsledek zkreslila právě solná kapsa.

Vždy také myslete na to, že domácí měření vlhkosti zdiva je jen hrubé a zcela orientační. Pokud tedy chcete mít opravdu jasno, je vhodné využít kvalifikovaných zkušených odborníků, kteří provádějí měření vlhkosti zdiva zaručeným způsobem pomocí státem kalibrovaných a certifikovaných přístrojů.

 

Jaká je optimální vlhkost zdiva

Vlhkost zdiva a vlhkost vzduchu jsou dva různé termíny a je třeba je odlišovat. Zatímco vzdušnou vlhkost je vhodné udržovat mezi 40 a 60 %, vlhkost na povrchu zdiva je problém. Pro obvodové zdivo v nadzemních částech budovy, ale také příčky ve sklepech nebo suterénních prostorách se hodnoty udávané pro zdravé zdivo pohybují okolo 3 – 4 % váhové vlhkosti. Pro sklepní obvodové zdivo pozdemních částí budovy a každé zdivo, které přiléhá k zemině se hodnoty udávané pro zdravé a suché zdivo pohybují kolem 6,5 % váhové vlhkosti.

 

Skupiny vzdušné vlhkosti:

  • 10 – 30 % – nadměrné sucho
  • 40 – 60 % – ideální stav
  • 90 – 100 % – nadměrná vlhkost

 

Ideální vlhkost zdiva

  • 3 – 4 % – nadzemní části budov a suterénní příčky
  • 6,5 % – suterénní obvodové zdivo