Injektáže zdiva se používají k dodatečné izolaci zdí v boji s různými druhy vlhkosti a k sanaci zdí v interiérech. Injektáže volíme tam, kde nejsou možné jiné metody sanace. Z počátku se používala hlavně injektáž vodním sklem. V průběhu let se pak začaly používat různé další materiály s větším či menším účinkem. Dnes již může říci, že injektáže dělíme do třech základních kategorií. Jde o hydrofobizující injektáže, injektáže utěsňující kapilární systém a injektáže, které kombinují utěsňování kapilár a hydrofobizaci.

Hydrofobizující injektáže

Hydrofobizace funguje po aplikaci prostředku, který se naváže na stěny kapilár uvnitř zdiva. Voda pak nemůže v kapalném skupenství dále stoupat zdí. Tento typ injektáže je vhodný pro cihlové zdi. Hydrofobizace se provádí silikonovými mikroemulzemi, vodnými roztoky methylsilonátu draselného nebo silan-siloxanovým krémem. Tyto emulze jsou vhodné proti vzlínající vlhkosti. Pokud vás trápí tlaková voda, tak tento druh injektáží není vhodný.

Utěsňující injektáže

Mezi utěsňující injektáže patří odvlhčování pomocí jednosložkových a dvousložkových polyuretanových pryskyřic a také injektáž akrylátovými gely. Tyto metody jsou vhodné pro zastavení průsaků tekoucí vody, případně i k utěsnění trhlin ve zdi. Vhodné jsou také pro vytvoření dodatečné bariéry při působení tlakové vody. Při reakci s vodou totiž tyto materiály nabobtnají a utěsní kapiláry zdiva. Injektáže prováděné akrylátovými gely mají výhodu v tom, že lze kontrolovat reakci injektovaného materiálu s vlhkostí. Tento materiál má totiž na počátku nízkou viskozitu. Z toho důvodu může gel proniknout i do nejjemnějších kapilár a pórů ve zdi. Po čase se kapalina změní v gel a zdivo utěsní.

Injektáže, které kombinují hydrofobizaci a utěsnění

V tomto případě jde o křemičitanové injektáže, které způsobují hydrofobizaci a zároveň vytvářejí v kapilárním systému vlhkého zdiva nerozpustné sloučeniny, které zúží kapiláry. Tyto injektáže jsou účinnější než samotná hydrofobizující injektáž. Jde o metodu vhodnou pro cihlové zdi, ale také pro kamenné nebo smíšené. Nejsou vhodné v případě působení tlakové vody. Tu totiž nedokáže tato injektáž zastavit. Vhodná je však pro vzlínající zemní vlhkost i pro plošné injektáže zdiva pod úrovní terénu.

Vyhněte se podřezávání zdiva. Pomůže vám chemie

Každá injektáž je vhodná pro jiný typ vlhkosti a pro jiný druh zdiva. Vlhkost může vzlínat ze základů objektu, ale také od půdy v okolí dobu. Další vlhkost může na zeď působit hydrostatickým tlakem. Zdiva, která rozlišujeme jsou zdi cihlové, kamenné nebo smíšené.

Nejdříve je třeba průzkum

Jednotlivé technologie se liší svou účinností, vhodností použití a samozřejmě i cenou. Veškeré chemické injektáže jsou však široce uplatnitelné plnohodnotné metody, které dokáží nahradit mechanické metody izolace. Před samotnou volbou určité injektáže je třeba udělat průzkum budovy a určit příčinu vlhkosti a její druh. Je nutné zjistit jaký je rozsah vlhkosti a jaká je míra výskytu škodlivých solí ve zdivu. Také je nutné zjistit z jakého materiálu je zdivo, zda nejsou ve zdi puklinu a jak je zdivo stabilní.

Pak doporučíme vhodnou injektáž

Pokud ve vašem zdivu nalezneme vzlínající vlhkost nebo potřebujete posílit funkci dožívajících vodorovných izolací nad terénem, je vhodné využít krémové injektáže. Akrylátové gely se hodí v případě, že na zeĎ působí tlakové vody nebo vlhkost působí na zdivo pod úrovní terénu z boků. Injektáže polyuretanovými pryskyřicemi, tedy vodním sklem jsou ideální v případě řešení trhlin a puklin. Vodní sklo se používá také na utěsnění aktivních průsaků vody.