Tlaková injektáž akrylátovými gely patří do kategorie zcela utěsňujících injektáží. Je to dáno vlastnostmi materiálu, kdy bezprostředně po nanesení do zdiva dojde k proniknutí tekutého materiálu do všech jemných pórů i kapilár. Právě těmito místy dochází k transportu vlhkosti. Když se akrylátový gel dostane do nejzazšího místa, postupně začne měnit své skupenství. Snižuje se tekutost a v poslední fázi se pak látka změní na trvale pružný gel. Utěsnění kapilár je tak dokonalé. Gel reaguje na vlhkost uvnitř, ale i na kontakt s vlhkostí z venku.

 

Při kontaktu s vodou gel nabobtná. Díky tomu voda nemůže prostoupit zdivem dál. A to je důvod, proč je tato injektáž vhodná nejen proti vzlínající vlhkosti, ale také proti působení spodní vody nebo tlakové vody.

Chemické injektáže

Z čeho jsou vlastně akrylátové gely

Akrylátové gely jsou tvořené makromolekulami s dlouhými řetězci molekul. Díky tomu mají viskózně – elastické vlastnosti. Jinými slovy jde o materiál, který má nejprve kapalné skupenství. Díky tomu se dostanou tlakovou pumpou i do nejmenších skulinek ve zdivu. Následně dojde k polymeraci. Tekutá látka tedy houstne a gelovatí. Vznikne pružný gel, který v případě kontaktu s vlhkostí a vodou nabobtná.

 

Co je dobré vědět před použitím akrylátového gelu

  • Při aplikaci není ohrožena statika zdiva.
  • Ani při nabobtnání gelu nedochází k porušení nebo roztrhání zdiva.
  • Nesourodé kamenné zdivo dokonce gel zpevní.
  • Akrylátový gel je nehořlavý.
  • Je to látka, která je odolná proti mrazu.
  • Materiál má certifikát na kontakt s pitnou vodou.
  • Dokáže odolávat působení ropných produktů, minerálních olejů a tuků.
  • Akrylátové gely mají opravdu dlouhou životnost.
  • Zaručuje nulová rizika vůči životnímu prostředí.
  • Neohrožuje žádný stavební materiál ve zdivu.

 

Jak se injektáž gely provádí

Tlaková injektáž akrylátovými gely je v podstatě podobná ostatním typům injektáží. Rozdíl je v tom, že k jejímu provedení je třeba mít opravdu kvalitní profesionální vybavení. Je nutné používat kompresor, který dodá dostatečný tlak a kromě toho ještě vysokotlaká injektážní pumpa. Ta je schopna mísit jednotlivé složky akrylátových gelů dohromady.

 

Izolační clona proti vlhkosti se obvykle provádí jako dvouřadá. V případě sourodého zdiva bez kaveren a vydrolených spár však může stačit i jednořadá. Záleží vždy tedy na konkrétní situaci a také její posouzení odborníkem. Nicméně opravdu častější je použití dvouřadé clony. V takovém případě se zeď navrtá ve dvou řadách nad sebou. Vrty se osadí injektážními pakry a zdivo se ošetří hydroizolační stěrkou. Je to z toho důvodu, aby gely ještě před ztuhnutím nevytékaly ven. Doba tuhnutí gelu je různá. Trvá obvykle od minuty až do půl hodiny od zainjektování. Reakční doba se dá nastavovat podle místních podmínek stavby.

Kde lze použít injektáž akrylátovými gely

Tento druh injektáže je vhodný prakticky pro všechny typy zdiva. Vhodný je především pro nesourodé kamenné zdivo, případně do smíšeného zdiva. Akrylátový gel totiž dokáže vyplnit široké spáry i jemné kapiláry. Nicméně je možné tento typ injektáže použít také na cihlové zdivo, případně do betonových konstrukcí. Injektáže akrylátovými gely je možné použít také tam, kde působí tlak vody. Jde obvykle o místa, kde je vysoká hladina spodní vody, případně o místa, kde dochází k zátokům. Injektáž pomocí akrylátového gelu dokáže zastavit vodu a nepustit ji do zdi a dál.

 

Akrylátové gely se používají pro hydroizolace objektů pod úrovní okolního terénu. A také v prostředí, kde trvale působí tlaková voda. Navíc je lze využít nejen k vytvoření vodorovné bariéry proti vodě, ale také k injektáži celých ploch zdiva pod úrovní terénu. Plošné injektáže omezují nasákavost zdiva.

 

A v neposlední řadě lze s akrylátovými gely provádět rubové injektáže. Jde o injektáže mezi stavební dílec a okolní zeminu. Takto je možné vytvořit bariéru proti pronikání vlhkosti do konstrukce, kterou nelze odkopat. Je možné vytvořit tak dodatečnou izolaci rychlejším a efektivnějším způsobem.