Jak dlouho chemická injektáž po realizaci působí?

Pro chemickou injektáž používáme špičkovou německou chemii, kde je výrobcem určena plnohodnotná funkčnost po dobu 60ti let. Dle našich zkušeností jsou však účinky násobně delší.

Lze chemickou injektáž aplikovat na památkově chráněné objekty?

Injektáže na památkových objektech realizujeme velmi často a jsou památkáři vítané především z důvodu malých otvorů do zdiva a prokazatelnému efektu, nehledě na šetrnost ke statice objektu.

Musím před injektáží zdivo připravit?

Z Vaší strany není třeba žádný větší zásah do zdiva. Technika na nezávazné schůzce na místě realizace zhodnotí stav zdiva, určí pozici clony oproti terénu a určí počet clon. Ve většině případech doporučujeme realizovat ( od tloušťky 15 cm) víceřadé hydroizolační clony.

Je vhodné zdivo před injektáží omítnout?

Pokud se jedná o zdivo nesoudržné, je jeho omítnutí před injektáží vhodným způsobem jak jej zpevnit.

Je nutné se před injektáží vystěhovat z domu/bytu?

Injektáž je šetrné řešení izolace zdiva proti vlhkosti. Většinu injektáží realizujeme, aniž by se majitelé či nájemníci z bytů museli stěhovat. Aplikace vyžaduje relativně malý manipulační prostor.

Jaké jsou Vaše termíny?

Návštěvu technika jsme schopni realizovat do 14ti dnů od poptávky. Následnou chemickou injektáž jsme dále schopni realizovat do 30ti dnů od závazné rezervace.

Jak dlouho trvá zaizolování rodinného domu?

Dle velikosti rodinného domu se nejčastěji pohybujeme ve lhůtě 2-4 dny. Dobu nutnou pro realizaci prací určí náš technik při úvodní návštěvě.

Způsobíte při injektáži velký nepořádek?

Pokud provádíme injektáž z vnější strany zdiva, postačí odpad z vrtání zamést a případně otřít prach z parapetů a v nejbližším okolí. Jediné znečištění okolí je prach z vrtání vrtu, to stejné platí i při vrtání v interiéru ( pokud jsou zdi hodně mokré prachu je velmi málo ). Hrubý úklid provádíme vždy v rámci realizace zakázky.

Proč je některá chemická izolace dražší než jiná?

Základním pilířem chemické injektáže je kvalita používané chemie. S ohledem na to, že používáme nejlepší dostupnou a certifikovanou chemii z Německa, odpovídá cena našich služeb kvalitě. Našim cílem je spokojený klient, který nás dále doporučí.

Proč se při realizaci sanace musí měnit i omítka?

U omítek bývá velmi často problém s tím, že jsou z velké části nakažené plísněmi. Klasickou omítku je vhodné nahradit omítkou sanační, která disponuje výbornými vlastnostmi s ohledem na tepelně izolační účinky a prodyšnost.

Opravdu se chemie sama rozptýlí ve zdivu?

Chemická injektáž je na tomto principu založena a funguje skvěle. Injektážní chemie se v rámci clony rozptýlí a propojí, vlhkost tak nad clonu již dále neprostoupí. Technik Vám při první návštěvě rád vysvětlí na jakém principu pracují chemické injektáže

Jste nějak omezeni velikostí objektu pro sanaci?

Sanaci jsme schopni realizovat v objektech jakékoliv velikosti. Dodáváme kompletní spektrum prací od průzkumu, přes realizaci až po následný monitoring.