Malířské práce řeší mnohdy kromě malování fasád a pokojů i problematicku vodu odpuzujících hydroizolačních nátěrů.

 

Hydroizolační nátěry a chemie

Jedná se o materiály určené k hydroizolační ochraně povrchů a konstrukcí. Tyto speciální nátěry odpuzují vodu a tím chrání povrch před průnikem vlhkosti. Malíři doporučují používání hydroizolačních nátěrů především v koupelnách, na balkónech a střechách, kde je pravděpodobnost zvýšené vlhkosti.

Malmex

Formy hydroizolačních nátěrů

Hydroizolační nátěry a chemie mohou mít podobu extrémně pružné hydroizolační hmoty nebo tekutou formu. Ať už se jedná o jakoukoliv z uvedených forem, chrání hydroizolace stavební materiály, jako jsou beton, cihly, OSB desky, sádrokarton či střechu. Hydroizolace se provádí již při samotné stavbě základů, a to v podobě hydroizolačních pásů v koupelnách nebo na střeše domu.

Odizolování teras i střech

Veškeré hydroizolační nátěry se provádí nejen uvnitř, ale i vně budov. Pokud řešíte problém se zatékáním vody, je na místě oslovit firmu zabývající se hydroizolací a malířskými pracemi. Úkolem odborníků je pak najít kritická místa a zajistit, aby voda odcházela z prostoru jinudy.

 

Izolace prostorů

V rámci izolace prostorů se nejdříve odstraňují zvětralé a nefunkční části konstrukcí. Kovové prvky nacházející se v prostoru je nezbytné ošetřit proti korozi. Beton a jiný povrch musí malíři vyspárovat a hydroizolovat. Teprve až po těchto úpravách může dojít k položení dlažby, opravě zábradlí a jiných nosných konstrukcí.

 

Koupelnová hydroizolace

Jedná se o elastický nátěr, který se rovnoměrně nanáší válečkem na stěny a podlahu. V rozích a koutech, které jsou více namáhány, používají malíři těsnící pásy, které mají za úkol zajištění dostatečné těsnosti.

Výhody hydroizolace

Hydroizolační nátěry jsou využívány pro svou vysokou přilnavost, odolnost proti tlakové vodě, jsou pevné, pružné a trvalé. Všichni malíři označují toto řešení za skvělé pro veškeré minerální podklady.