Elektroosmóza je zkrácený název pro elektroosmotický tok. Setkat se můžete také se zkratkou EOF. Jde o zkratku z anglického výrazu Electroosmotic Flow.

Jde o technologii, která je založená na elektro-fyzikálním principu. Hodí se do prostor, kde nelze přerušit provoz nebo provádět výkopové a jiné stavební práce. Do zdiva jsou instalované katody a anody, které neustále vytvářejí elektromagnetické pole.

Elektroosmóza je technologie, která se podobně jako hydroizolační clony využívá u památkově chráněných objektů. Elektroosmóza má poměrně vysokou pořizovací cenu. Několik stovek ročně vás pak bude stát provoz, jelikož metoda funguje na elektřinu. Technologie totiž pracuje s mírným napětím, spotřeba energie je tedy poměrně nízká.

Dva způsoby elektroosmózy

Technologii lze provádět hned dvěmi způsoby. Jde o mírnou drátovou elektroosmózu a aktivní bezdrátovou elektroosmózu. Tyto dva typy se od sebe odlišují rychlostí odvlhčování, způsobem instalace i nárokem na prostor.

Mírnou drátovou elektroosmózu lze využít pro všechny druhy stavebních konstrukcí a materiálů. Účinnost je stanovena na 90 %, životnost je uvedena takřka staletá.

  • zdravotně nezávadná
  • spolehlivá pro odvlhčení domů s extrémně dlouhou životností
  • flexibilní využití pro horizontální i vertikální vysoušení
  • musíte počítat s provozními náklady

Aktivní bezdrátová elektroosmóza je využitelná pro všechny druhy stavebně propojených konstrukcí z vodivého materiálu. Její účinnost je však o 20 % nižší než účinnost mírné drátové elektroosmózy. Životnost je asi o dvacet let kratší.

  • dlouhodobá záruka odvlhčení zdiva
  • ekologická technologie
  • bez mechanických zásahů
  • spolehlivá metoda
  • vhodná hlavně pro památkové objekty
  • musíte počítat s provozními náklady

Jak funguje elektrosmóza

Elektroosmóza dokáže zvrátit nasávání vlhkosti změnou polarity. Tato metoda elektrické pole ve zdi otočí a tím se změní také směr toku vody. V přírodě voda směřuje při stejnosměrném napětí od kladného k zápornému pólu. Jinými slovy má za běžných okolností zdivo kladný pól a okolní zemina pól záporný. Nainstalujeme tedy anody do vlhkého zdiva a katody do okolního terénu. Rozvody jsou napojené na řídící jednotku. Ta do okruhu dodává stejnosměrný proud. Po instalaci systému se tak póly otočí. Změnou polarity zmizí také vlhkost z vašich zdí.

Vhodný typ elektroosmózy pro konkrétní nemovitost vždy určí technik, který nejprve udělá vlhkostní průzkum. Poté v závislosti na vašich požadavcích vybere konkrétní metodu.

Proč si pozvat odborníky

Elektroosmóza není žádné lepidlo s návodem k použití ani tmel, který lze jednoduše nastříkat do prázdného prostoru ve zdi. Ostatně ani chemické metody sanace není vhodné provádět svépomocí. Jde o stavební technologii, kterou musí dělat odborní vyškolení pracovníci.