Technologii podřezání zdiva řetězovou pilou můžeme použít na cihelné zdivo. Metoda je vhodná na místech, kde je oboustranný přístup k podřezávanému zdivu, tedy zevnitř i z venku. Mnohdy to však bohužel možné není.U každé metody podřezávání je vhodné tuto izolaci provést před rekonstrukcí budovy. Ideálně ještě dříve, než položíte vnitřní podlahy. Jde o poměrně radikální zásah do stavební konstrukce.

Jde o metodu, která nahradila řezání ruční pilou takzvanou břichatkou. To bylo pochopitelně velmi pracné, zdlouhavé a také namáhavé. Metoda je sice stále poměrně náročná, řetězová pila mnohé velmi ulehčila. Motorové pily s vidiovými řetězy práci značně usnadnily a zrychlily.

Jak se to dělá

Pro prořezávání cihlové zdi řetězovou pilou je potřeba dostatečný manipulační prostor. Pokud takový prostor není, je potřeba využít speciální ruční řetězovou pilu. Zdivo se kvůli statice podřezává postupně v maximální délce jednoho metru.

Do prostoru, který ve zdi vznikne po proříznutí poté vkládáme izolaci, ta je obyčejně plastová, případně ze sklolaminátu. Poté je pro upevnění důležité do zdiva zatlouci plastové klíny. Ty by měli také zachovat plnou statiku budovy. Následně je ještě potřeba izolační spáru vyplnit cementovou maltou s vodoodpudivými přísadami.

Plastová izolace by dům měla chránit nejen proti vlhkosti, ale slouží také jako zábrana proti pronikání radonu. Životnost této izolace patří k těm nejdelším. Bez problému vydrží i sto let. Izolace je odolná vůči chemickým sloučeninám i solím.

Postup práce ve zkratce:

  • odstranění omítky/ obkladu
  • prořezání spáry
  • vložení izolační fólie
  • vložení klínů do spáry
  • vyplnění vzniklé spáry cementovou maltou

Tato metoda má technická omezení. Řetězovou pilou lze řezat jen cihlové zdi s vodorovnou průběžnou ložní spárou. Zdivo, které se podřezává řetězovou pilou musí být soudržné. Nesmí být přezdívané a materiál spáry by měl být z vápenné malty s nízkým obsahem cementu. Kamenné zdivo tímto způsobem řezat nelze.

 

Výhody Nevýhody
Rychlost Prašnost
Dlouhá životnost Hlučnost pily
Řezání se provádí za sucha, není potřeba chladit vodou Náročnost na pracovní prostor
Zdravotní nezávadnost

Kdy nelze zdivo podřezat

Podřezání zdiva na některých místech stavby bohužel nepřipadá v úvahu. Může jít o stěny přístupné z jedné strany jako jsou šachty, schodiště nebo stěna u krbu. V takovýchto případech se používá chemická injektáž.