Izolace zdiva chemickými injektážemi má za úkol dosáhnout vnitřní vodoodpudivosti. Jde o metodu, která je jednoduchá, rychlá a šetrná ke stavebním konstrukcím. Výhodou je, že nenarušuje statiku domu. Navíc stačí jen jednostranný přístup k izolovanému zdivu, aby mohla být tato metoda provedena. Její výhodou je také vysoká variabilita použití v místech, kde nelze nasadit jiné technologie.

Utěsňující injektážní technologie využívají zejména jednosložkové nebo dvousložkové polyuretanové pryskyřice nebo injektáže zdiva akrylátovými gely.

Polyuretanová injektáž

Tato injektáž se zhotovuje nejčastěji pro zamezení lokálních průsaků tlakové vody skrz zdivo nebo konstrukci. Tato injektáž se používá také pro zhotovení vodorovné hydroizolační clony k zamezení vzlínající vlhkosti. Polyuretanová inejktáž nemá pevně danou spotřebu inejktážní hmoty, hloubku vrtů ani osové vzdálenosti vrtů. Provádí se v šikmém, horizontálním i vertikálním provedení.

K čemu jsou vhodné polyuretany

  • zastavení aktivních průsaků tekoucí vody
  • utěsnění trhlin ve zdivu
  • vytvoření dodatečné bariéry

Polyuretany při kontaktu s vodou okamžitě bobtnají a utěsňují kapilární systém zdiva.

Akrylové gely

Injektáže akrylovými gely jsou výhodné z důvodu možnosti kontroly reakce materiálu s vlhkostí. Na počátku mají tyto gely nízkou viskozitu, a proto může proniknout i do nejjemnějších pórů a kapilár zdiva. Již za krátkou dobu po aplikaci se materiál promění v gel. Ten zeď utěsní.

K čemu je vhodný akrylový gel

  • proti vzlínající vlhkosti
  • proti působení tlakové vody
  • na rubové injektáže
  • na plošné injektáže z vnitřní strany

Proč požádat o pomoc nás, když ostatní provádějí injektáže svépomocí?

Před injektáží zdiva je potřeba zjistit přesná příčina vlhkosti. Pokud ji neznáte, jsou veškerá provedená opatření jen vyhozené peníze. Kromě příčiny vlhkosti je třeba znát také rozbor zdiva, protože každý materiál reaguje jinak. Vězte, že špatně zvolená injektáž by nakonec mohla místo užitku být spíše na škodu. Důležitý je navíc také tlak injektáže.