Elektroosmóza je zkrácené označení pro elektroosmotický tok. Setkat se můžete také se zkratkou EOF. Je to technologie založená na elektro-fyzikálním principu. Osmóza může pomoci s vysoušením zdiva pomocí instalovaných katod a anod. Ty ve zdi permanentně vytvářejí umělé elektromagnetické pole, které zabraňuje zpětnému vzlínání vlhkosti do konstrukce objektu. Vlhkost, která je již ve zdivu je zatlačována do podloží a ven z konstrukce.

 

Elektroosmóza je nedestruktivní metoda postupného vysoušení a odvlhčování. Hodí se pro různé druhy zdiva a využívá se především u rodinných nebo bytových domů. Elektroosmóza se však používá také u administrativních objektů nebo u památkových objektů. Zjednodušeně řečeno je možné elektroosmózu použít všude tam, kde je zaručena vodivost materiálu a provázanost konstrukcí. Chybět nesmí ani dostatečný zemní odpor. Elektroosmóza se hodí do prostor, kde není možné přerušit provoz kvůli tomu, aby se budova zbavila plísně nebo tam, kde se nehodí provádět výkopové a další stavební práce.

Chemické injektáže

Jak elektroosmóza vlastně funguje?

Elektroosmóza dokáže zastavit nasávání vlhkosti změnou polarity. Metoda elektrické pole ve zdi otočí. V přírodě voda směřuje při stejnosměrném napětí od kladného k zápornému pólu. Je tedy třeba nainstalovat anody do zdiva a katody do okolního terénu. Rozvody se pak napojí na řídící jednotku. Ta do okruhu dodává proud, který je stejnosměrný. Po instalaci systému se póly otočí. Díky změně polarity pak zmizí vlhkost.

 

Elektroosmóza není nejlevnější řešení

Je třeba říci, že elektroosmóza není zrovna nejlevnějším řešením vysoušení objektů. Poměrně vysoká je nejen pořizovací cena. Počítat musíte také s financemi na provoz. Mělo by však jít jen o několik stovek ročně. Elektroosmóza totiž funguje na elektřinu. Spotřeba energie je však poměrně nízká, protože technologie pracuje s mírným napětím.

Existují dva druhy elektroosmózy

Pokud uvažujete o elektroosmóze, je třeba vědět, že existují dva typy. První technologie je mírná drátová elektroosmóza. Druhá je aktivní bezdrátová elektroosmóza. Typy se od sebe liší nejen způsobem instalace, ale také rychlostí odvlhčování a nárokem na prostor.

 

Mírná drátová elektroosmóza je vhodná pro všechny druhy stavebních konstrukcí a materiálů. Účinnost je stanovena na 90 %. Životnost se uvádí stoletá. Jde o spolehlivé odvlhčování domů, které je zdravotně nezávadné. Využití je flexibilní pro horizontální i vertikální vysoušení. Při této metodě je třeba počítat s provozními náklady.

 

Aktivní bezdrátová elektroosmóza je vhodná pro všechny druhy stavebních konstrukcí z vodivého materiálu. Účinnost je uváděna 70 %. Životnost je pak zhruba o 20 let kratší než u mírné drátové elektroosmózy. I v tomto případě je třeba počítat s provozními náklady. Nicméně jde o spolehlivou metodu, která je ekologická. Zaručuje dlouhodobé odvlhčení zdiva bez mechanických zásahů. Metoda je vhodná zejména pro památkové historické objekty.

 

Který typ elektroosmózy je vhodný? O tom byste neměli rozhodovat vy, ale speciálně vyškolený technik, který nejprve udělá vlhkostní průzkum. Následně vybere konkrétní metodu. Do výběru se však promítnou také vaše požadavky.

 

Výhody elektroosmózy

  • Žádný prach a špína při odvlhčování budovy.
  • Žádný velký zásah do budovy.
  • Vyřeší vlhkost v celé budově, nikoliv jen na jednom konkrétním místě.
  • Využití takřka u všech typů budov a zdiva.
  • Pro proces odvlhčování nejsou překážkou jakékoliv tloušťky zdi.
  • Objekt si zachová charakter vnějšího vzhledu.
  • Vysoušení a odsolování zdí probíhá v celé stavební konstrukci.
  • V objektu se suchým zdivem dojde k úsporám nákladů na vytápění.

 

Pozvěte si odborníky

Pokud zvažujete využít elektroosmózu k odvlhčení budovy, rozhodně se do prací nepouštějte sami. Vysoušení domu touto metodou není věc, kterou by si mohl udělat každý kutil svépomocí. Netvrdíme, že je to nemožné, nicméně pro využití vhodné metody je třeba mít určité znalosti a zkušenosti. Ještě před samotnou instalací katod a anod je třeba udělat průzkum. A poté samozřejmě vše kvalitně a správně zapojit. A to ještě není vše. Výsledky je třeba vyhodnocovat. Vzhledem k odbornosti technologie tedy opravdu nedoporučujeme pouštět se do elektroosmózy na vlastní triko. Tuto práci raději nechte na vyškolených a odborných pracovnících.

 

Stejně tak se raději obraťte na odbornou firmu, pokud budete uvažovat o chemických injektáží nebo podřezání zdiva. Ostatně odborní pracovníci nejprve zhodnotí jak je problém rozsáhlý a poté vám navrhnout nejideálnější řešení, jak se vlhkosti zbavit.