Dříve se vlhkost v domácnostech neřešila tak jako dnes. Navíc spoustu věcí fungovalo zcela jinak. Topilo se například jen v kuchyni a ostatní místnosti byly chladné. Dnes jsou však nároky na komfort bydlení úplně někde jinde. A vlhkost ve starých historických objektech nám zkrátka vadí, ať už si chceme historický dům předělat na bydlení nebo jde o nějakou kulturní památku, kterou chceme zachovat. Důležité je jedno: zvolit správný způsob odstranění vlhkosti.
Chemické injektáže

Řešení je hned několik

Je zcela jasné, že ne každý má finanční možnosti, aby využil to nejlepší, nejrychlejší a finančně nákladné řešení. To však vůbec nevadí. Existují i finančně méně náročná řešení. A stejně tak časově. Je tedy na každém, jaké řešení vlhkosti si vybere. Vždy by si však měl vyslechnout názor odborníka a zvážit veškeré možnosti, jejich pro a proti.

Vlastníte historický dům a je vlhký? Jak začít?

V každém případě byste měli začít méně náročnými úpravami domu. Pokud dům nemá okapy a voda stéká po domě, je třeba je urychlené pořídit a vodu odvést od nemovitosti buď do vsakovací jámy nebo do kanalizace či trativodu.

 

Velmi důležité je zabránit stékání vody ze střechy pod dům. A to hlavně na severní a západní straně, kde svítí méně sluníčka a voda tak dlouhodobě zůstává pod domem. V místech, která jsou zasažené vlhkostí je také důležité odstranit vysokou trávu, kopřivy nebo náletové dřeviny a vše, co stěžuje vysychání neosluněných míst. Nezapomeňte také odstranit zeminu nebo jiný materiál přiléhající k obvodovému zdivu.

Nejjednodušší řešení pro chalupy

Zemní vlhkost se nejčastěji odstraňuje tak, že se podkopá terén z vnější strany základů. Následně se přiloží nopová fólie k boku základu a výkop se zasype štěrkem. Do výkopu je vhodné vložit kvalitní geotextilii, aby nedocházelo ke splavování zeminy do štěrkového zásypu.

 

Dobré je podkopání kombinovat s odvětráním základů z vnitřní strany. Dobré je udělat pod úrovní podlah vzduchové kanálky. Nejlepším řešením je udělat několik okruhů, které na jedné straně vzduch nasávají a na druhé vyfukují. Výduchový otvor by měl být podstatně výše než nasávání. Pokud to lze, tak by výduchy mohly vést do nefunkčního komína. Opatření můžete ještě podpořit vápennou nebo sanační omítkou.

 

Nejde o nejideálnější řešení a hodí se spíše pro rekreační objekty. U stále obývaných domů toto řešení v některých případech nemusí být dostatečné. Je to vždy však hlavně na posouzení konkrétního objektu a množství vlhkosti.

Složitější řešení pomocí podbourání

Často se u celoročně obydlených objektů přistupuje k podbourání a následnému podezdění na nově vytvořený základ. Společně s podbouráním je však vhodné izolovat také podlahy. V případě, že se rozhodnete pro toto složitější řešení budete mít dokonale izolovaný dům s parametry novostavby. Jde o řešení, které se hodí pro veškeré historické domy určené k běžnému bydlení, ale také pro středně velké historické objekty. Toto řešení je nepoužitelné u tvrzí, kostelů nebo třeba zámků.

 

Nutno říci, že zmíněnou metodu není vhodné dělat svépomocí. Vždy je lepší, pokud tuto odbornou a složitou práci necháte na někom, kdo má již s odizolováním domů zkušenosti. Je totiž možné, že neodborný zásah by způsobil další škody.

Odstranění vlhkosti chemickou injektáží

Další možností, jak odstranit vlhkost, je univerzální metoda sanace. Chemické injektáže lze provést u všech druhů zdiva. V současné době existuje hned několik druhů chemických injektáží jejichž technologie se liší cenou, vhodností použití i účinností. Před volbou určité injektáže je nutné provést vlhkostní průzkum a zjistit příčinu vlhnutí zdiva a druh zdiva.

 

V případě vzlínající vlhkosti se doporučuje krémová injektáž, pro izolaci zdiva proti působení tlakové vody nebo vlhkosti působící na zdivo pod úrovní terénu je vhodné použít akrylátové gely. Pro utěsnění aktivních průsaků vody je pak nejlepším řešením polyuretanová pryskyřice.

Vždy raději zavolejte odborníky

Jak jsme už naznačili, zbavit se plísně a vlhkosti není jen tak. Rozhodně to není jednoduchý proces a už vůbec ne časově nenáročný. Pokud chcete řešit opravdu příčinu problému, je třeba tomu dát dostatek času a vynaložit také nějaké finanční prostředky. Jedině tak získáte zdravé prostředí. V každém případě je vhodné si domů pozvat odbornou firmu, která zhodnotí stav objektu. Dále zjistí, jaké možnosti máte a ty vám představí. Vy se pak sami rozhodnete, která varianta řešení bude pro vás ve všech ohledech tou nejpřijatelnější. Její aplikaci je však opět ideální nechat na zkušených odbornících.