Tvrdé diamantové lano dělá z této technologie účinnou izolaci pro jakýkoli druh zdiva. Navíc nezáleží ani na jeho tloušťce. Diamantovou pilou lze podřezat betonové zdi, kamenné zdivo i železobetonové konstrukce. Není materiál, se kterým by si tato pila neporadila.

Průběžná spára pro vložení izolace, tak jako při použití řetězové pily, v tomto případě není potřeba. Vytvoříme si totiž vlastní spáru v jakémkoliv povrchu. Podřezání domu je v každém případě ideální provádět před rekonstrukcí budovy, a to obzvlášť vzhledem k odkopání podlahové krytiny. Myslete však na to, že každý zásah může ovlivnit statiku budovy.

Získáte ochranu proti vlhkosti i proti radonu

Výhodou této invazivní metody izolace, při které je potřeba dát pozor na statiku budovy, je její ekologická nezávadnost. Jde o metodu spolehlivou a odolnou. Nejvíce se vyzdvihuje vysoká účinnost a dlouhá životnost. Vzhledem k tomu, že jde o invazivní metodu je však potřeba pečlivě zvážit, zda je takový zásah nutný. Na trhu jsou i neinvazivní metody, které si s plísněmi hravě poradí.

Technologický postup

Řez diamantovým lanem lze vést vodorovně, ale také svisle. Diamantové lano je navlečené na systém osazených kladek, které mají hnací kolo připojené na hydraulický agregát. Lano se provleče předvrtanými otvory a a pomoci kladek se vytvaruje rovina řezu. Lano je nutné při práci chladit vodou, je však možné ji použít co nejmenší možné množství.

Ve zdivu se vytvoří vždy spára o maximální délce jeden metr. Pak se spára pročistí a
vloží se do ní izolace, která je stejně jako při podřezávání řetězovou pilou z PVC nebo ze sklolaminátu. Do spáry taktéž patří rozpěrné plastové klíny a zbytek prostoru je nutné utěsnit cementovou maltou. Postup se opakuje po celé délce zdi.

Postup práce ve zkratce:

  • odstranění omítky/ obkladu
  • prořezání zdi
  • vložení izolační fólie z PVC nebo sklolaminátu
  • vložení klínů do spáry
  • vyplnění vzniklé spáry cementovou maltou

Kdy nelze podřezat zdivo diamantovým lanem

Pro tuto metodu prořezávání budovy je nutný oboustranný přístup k podřezávané konstrukci. Zapotřebí je alespoň 1,2 metru z každé strany. Nehodí se tedy například pro sanaci šachet, schodiště nebo stěn u krbu. V takovýchto případech se používá chemická injektáž. Sanaci pomocí injektáže lze provádět právě jako doplňkovou sanaci v místech, kde nelze použít metodu podřezání zdiva. Využít ji však můžete i na celé zdi.

 

Výhody Nevýhody
Nevyžaduje průběžnou ložní spáru Pod izolací zůstává zdivo vlhké
Dlouhá životnost Ohrožení statiky domu
100 % účinnost Náročnost na pracovní prostor
Možnost vertikálního řezu Nutnost udělat pod celým domem