Svislá izolace se provádí hlavně za účelem odvětrání a izolace sklepních prostor nebo dalších prostor pod úrovní terénu. Jde o metodu, která zcela izoluje spodní stavby a na sto procent zabraňuje pronikání vlhkosti z půdybñ¿ do podzemních prostor. Fólie, která se k izolaci používá, navíc vytváří vzduchovou odvětrávací dutinu mezi půdou a izolovanou konstrukcí. K této technologii neodmyslitelně patří drenážní blok, který zabraňuje nahromadění vody u stavební konstrukce a jejímu vniknutí do vzduchoizolační mezery.

Hydroizolace se provádí vnější, ale také vnitřní. Uvnitř budov jde o hydroizolační stěrky.

Svislá hydroizolace z vnější strany budovy

V případě, že je nutné udělat dodatečnou hydroizolaci zdiva, které je ve styku s půdou, se vždy dává přednost provedení z vnějšku budovy. Nově vytvořené svislé hydroizolace by měly být napojené na vodorovnou izolaci budovy, která je funkční. Vodorovná izolace by měla být vytvořená pomocí přímých sanačních metod jako je chemická injektáž, aktivní elektroosmóza nebo podřezání zdiva. Svislá izolace zdiva pak brání vlhkosti dostávat se do zdi z boku. Tato izolace chrání zdivo před působením zemní vlhkosti a také tlakové vody.

Jaké jsou možnosti

Pro hydroizolaci vnitřní strany zdiva uvnitř objektů je vhodná silikátová hydroizolační hmota. Využívá se většinou v případě, kdy není možné izolovat budovu svislou izolací zvenčí.

Dále se používají asfaltové stěrkové hmoty, jejichž výhodou je plošné nanesení, kdy se nevytváří žádné spoje. Dalším plusem stěrek je velmi dobrá odolnost proti vodě. Nanášet je lze na vlhký i nerovný podklad.

Používají se také modifikované asfaltové pásy. Ty je však pochopitelně nutné spojovat.

Postup izolace zvenčí v bodech

  • odkopání půdy kolem domu
  • očištění obnaženého zdiva
  • ukotvení hydroizolační vrstvy
  • ukotvení ochranné vrstvy
  • položení a vyspádování odvodňovací drenáže
  • napojení drenáže do kanalizace
  • zaházení drenáže kamenivem
  • položení geotextilie na kamenivo
  • zához zeminou nebo štěrkem
  • konečná úprava terénu

Ochranné vrstvy svislé izolace

Když vytvoříte svislou hydroizolaci z vnějšku budovy, je ideální ji ochránit proti poškození, které by mohlo nastat při zpětném zásypu půdou. Dále je vhodné ji chránit proti povětrnostním vlivům a proti zatížení vodou. Ochrannou vrstvou může být plošný geodrén. Ten slouží jako tepelná izolace a zároveň má odvodňovací funkci. Umožňuje totiž prosakování srážkových vod hlouběji do podloží.

Dále lže jako ochrannou vrstvu použít nopové fólie nebo desky z extrudovaného polystyrenu. Také polystyrenové desky pochopitelně slouží současně jako zateplení zdiva a k zamezení kondenzace vlhkosti vlivem tepelných mostů.

Izolace uvnitř budovy

Pokud nelze sklepní prostory izolovat zvenku, musíte sklep odizolovat v několika vrstvách zevnitř. Nejprve je nutné odstranit veškeré vrstvy omítky a odkrýt zdivo. Nakonec je nutné zeď důkladně očistit od zbytků omítky a prachu. Pak je nutné nechat zeď vyschnout. Po důkladném vyschnutí, ke kterému pomůže stavební vysoušeč, přijde na řadu základní nátěr. Po základním nátěru následuje izolační stěrka. K uzavření dutých míst se pak aplikuje cementový vyrovnávací tmel, kterým se zakryjí nerovnosti. Na závěr pak přijde sanační omítka, která se však aplikuje až po dalším schnutí.