Vlhkost má negativní vliv na životnost konstrukce. Vlhké stěny za nějakou dobu může poškodit zejména mráz. Zeď popraská, omítka začne opadávat a celé zdivo se poruší. Vlhkost pak na stenách vytvoří viditelné mapy a na zdích začnou bujet škodlivé plísně. Zeď může dokonce zčernat. Pokud máte podezření na to, že jsou zdi vašeho domu vlhké, neměli byste sanaci odkládat.

Podřezávání zdiva patří mezi tradiční přímé způsoby sanace. Jde však o metodu, která je agresivní vůči statice domu. Tento způsob sanace je vhodný provádět před rekosntrukcí domu a předtím, než v domě položíte podlahy. Pokud tedy řešíte plíseň, ale nechcete rekonstruovat, doporučujeme řešit plísně spíše jinak. Například pomocí injektáží, které jsou neinvazivní.

Cílem podřezávání zdiva je vytvoření izolace fyzikální cestou. Vzlínající vlhkosti do cesty postavíme bariéru, která je nepropustná.

Mechanické izolace provádíme dvěmi způsoby – podřezáním zdiva řetězovou pilou a podřezáním zdiva pilou s diamantovým lanem. Obě metody mají již zmíněnou vysokou životnost a jsou vysoce účinné. Každá z nich se však hodí pro jiný typ zdiva.

 

Řetězová pila Pila s diamantovým lanem
Využití cihlové zdivo, ytong smíšené zdi kamenné zdi, betonové zdi, železobetonové zdi
Účinnost 100 % 100 %
Životnost 90 let 90 let

Jde o pracnou metodu

Při podřezávání zdiva nahrazuje nefunkční hydroizolaci nebo vytváříme novou izolaci. Jde o metodu pracnou a technologicky poněkud zdlouhavou. Nejprve je nutné připravit pracoviště pro prováděné práce. Je potřeba otlouci omítky v rovině řezu. Důležité je také připravit podklad pro pojezd stroje, kterým budete řezat.

Mechanické podřezávání zdiva je metoda sanace, při které se zvolenou pilou ve zdivu prořízne spára. Do vzniklé mezery je pak vložená plastová fólie a zdivo se zajistí klíny. Poté se provede tlaková injektáž cementovou suspenzí.

Co získáte podřezáním zdiva

  • Zamezíte rozpadání zdiva
  • Prodloužíte životnost stavební konstrukci
  • Zamezíte tvrobě plísni
  • Odstraníte vlhkost z povrchu

Rizika a nevýhody

Největším rizikem podřezávání zdiva je porušení statiky budovy. Nepříznivý vliv na statiku mohou mít i otřesy nebo vibrace. Rizikovým místem je napojení jednotlivých izolací ve zdivu. Prokazatelně jde o spolehlivé řešení sanace dobu, nevýhoda tkví v tom, že pod vloženou izolací může zůstat vlhké zdivo. Z toho důvodu se podřezání provádí zpravidla dostatečně hluboko pod podlahami. Podřezání zdiva je nutné realizovat pod celým domem. Navíc dochází ke znečišťování okolního prostředí prachem nebo vodou.